Doitsu Goshiki 20cm Nisai Jap


 
 

Doitsu Goshiki 20cm Nisai Breeder Koda + certificate of origin


£125